POCZTA    |   
    • Polski
 
Historyczny wynik ZRK-DOM

Historyczny wynik ZRK-DOM

Z przyjemnością informujemy, że ZRK DOM otrzymał opinię biegłego rewidenta z międzynarodowej firmy KPMG potwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 r.
W 2015 roku nasza firma odnotowała historyczny zysk stanowiący ponad trzykrotną poprawę w stosunku do wyniku z 2014 roku.


Wynik naszej spółki jest porównywalny z wynikami kluczowych spółek kolejowych takich jak Trakcja, Torpol i ZUE. Inwestycje poczynione w maszyny wysokowydajne oraz sprzęt budowlany powodują, że staliśmy się jedną z najszybciej rozwijających się polskich spółek kolejowych w kraju.

W roku 2015 zdobyliśmy w/g rankingu FORBESA – 33 miejsce w województwie wielkopolskim a w całym kraju – 255 – w kategorii przedsiębiorstwa 50 – 250 milionów ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa 25% rok do roku.Należy zaznaczyć że 33 miejsce zajęliśmy za wyniki osiągnięte w 2014 r. który zakończyliśmy z zyskiem -9,4 milionów netto a ponieważ w 2015 r. osiągnęliśmy historyczny wynik ponad trzykrotnie lepszy niż w 2014 to mamy szansę w następnym roku awansować na jednego z kolejowych liderów w Wielkopolsce.


Nasz historyczny rezultat potwierdza zasadność wprowadzenia przez Zarząd nowych zasad kontroli kosztów i zarządzania. Wynik nie był by możliwy gdyby nie wytężona praca wszystkich pracowników ZRK DOM którzy uwierzyli, że spółka z grupy PKP PLK potrafi konkurować i wygrywać z firmami komercyjnymi w tym zagranicznymi.
ZRK DOM Sp. z o.o. dalej koncentruje się na: wzroście efektywności i rentowności inwestując w nowoczesne maszyny wysokowydajne oraz na wzmocnieniu pozycji na ryku utrzymaniowym i inwestycyjnym. Jednym z celów na 2016 r. jest poszerzenie zakresu usług o nowe branże między innymi związane z budową sieci trakcyjnej w celu zaoferowania Zamawiającemu bardziej kompletnej usługi. Wszystkie obszary rynku budownictwa infrastrukturalnego, na których działa ZRK DOM Sp. z o.o. będą w najbliższych latach obszarem intensywnych inwestycji. Najważniejsze parametry, które ilustrują potencjał rozwoju spółki to: Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakładający inwestycje na poziomie 67 mld zł, dofinansowanie inwestycji w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę).

I na tym polu w 2016 r. mamy sukcesy, bowiem rok rozpoczął się dla Naszej Spółki pomyślnie. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oprócz podpisania umów utrzymaniowych został wyłoniony podczas procedury przetargów publicznych na wykonawcę robót między innymi:


1. „Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra” za całkowitą kwotę 47 170 500,00 zł brutto.
2. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz” za całkowitą kwotę 23 340 347,38 zł brutto.
3. „NBO w wybranych lokalizacjach toru 1 i 2 na szlaku Drzeńsko – Gr. IZ w km 228,900 – 285,000 na linii 273 Wrocław – Szczecin” za całkowitą kwotę brutto 12 207 360,34 złotych.
4. „Remont toru nr 1 i 2 w km 70, 390 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny” za całkowitą kwotę brutto 14 514 000,00 złotych
5. „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1GM linii 545 Warszawa Praga – Warszawa Grochów przy użyciu pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi” za całkowitą kwotę brutto 1 629 750,00 złotych.


W powyższych postępowaniach konkurowaliśmy i wygraliśmy między innymi z takimi firmami jak. PORR Polska S.A., Strabag, Mota-Engil Central Europe S.A., COLAS RAIL Polska Sp. z o.o., ZUE, ALUSTA S.A., które mają znaczny udział w zadaniach kontraktowych związanych z budową dróg kolejowych w Polsce.


Wyniki innych liderów branży torowej w 2015 r.
http://budownictwo.wnp.pl/zue-poprawilo-wyniki-a-w-portfelu-ma-ponad-600-mln-zl,269483_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/trakcja-wynik-w-dol-o-40-mln-zl-akcje-mocno-stracily,268709_1_0_0.html
http://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/grabowski-torpol-ma-potencjal-do-dalszego-rozwoju-53279.html