POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
„na przewóz wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych w ilości 300.000 t wraz z prawem opcji”.


SIWZ
Formularz cenowy przewozy
Oświadczenie o spełnianiu warunków