POCZTA    |   
    • Polski
 

Spółka Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm zajmującą się utrzymaniem infrastruktury kolejowej na terenie całego kraju. Obecnie ZRK – DOM wykonuje prace utrzymaniowe na obszarze zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakłady Linii Kolejowych w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim i Warszawie. Nowa polityka firmy poza wykonywaniem robót utrzymaniowych i napraw bieżących prowadzi do zwiększenia swojego udziału na rynku kolejowym poprzez uczestnictwo w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez PKP PLK S.A.W roku 2015 za szczególny sukces uznajemy pozyskanie kontraktów:

  1. „Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra” za całkowitą kwotę 47 170 500,00 zł brutto.
  2. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz” za całkowitą kwotę 23 340 347,38 zł netto

Biorąc udział w w/w zmierzyliśmy się z firmami, które dotychczas dominowały w przedsięwzięciach inwestycyjnych w zakresie robót kolejowych nie tylko na terenie Polski, ale także na terenie całej Europy.

Rok 2016 rozpoczął się dla Naszej Spółki również pomyślnie. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. została wyłoniona podczas procedury przetargowej na wykonawcę robót w ramach kontraktów:

  1. „NBO w wybranych lokalizacjach toru 1 i 2 na szlaku Drzeńsko – Gr. IZ w km 228,900 – 285,000 na linii 273 Wrocław – Szczecin” za całkowitą kwotę brutto 12 207 360,34 złotych.
  2. „Remont toru nr 1 i 2 w km 70, 390 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny” za całkowitą kwotę brutto 14 514 000,00 złotych
  3. „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1GM linii 545 Warszawa Praga – Warszawa Grochów przy użyciu pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi” za całkowitą kwotę brutto 1 629 750,00 złotych.W powyższych postępowaniach konkurowaliśmy między innymi z takimi firmami jak. PORR Polska S.A., Mota-Engil Central Europe S.A., COLAS RAIL Polska Sp. z o.o., ALUSTA S.A., które mają znaczny udział w zadaniach kontraktowych związanych z budową dróg kolejowych w Polsce.

Powyższe działania stanowią wypełnienie nowej polityki naszej Spółki i zaznaczają coraz większą obecność na rynku inwestycyjnym.