POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sekcji Maszyn Torowych w Zbąszyniu

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2020 r.

Termin złożenia ofert:  06.07.2020 r., do godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”