POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie robót ogólnych,  budowlano – drogowych, torowych oraz odwodnieniowych na stacji Poznań Franowo zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn.: „Budowa nowego punktu ładunkowego na stacji Poznań Franowo”

https://home.mycloud.com/action/share/56cbf989-4dbc-40d4-8ae4-ba548efc6a8c - branża drogowa

https://home.mycloud.com/action/share/0d9caf15-a021-4381-b712-06a29320b05c - stała organizacja ruchu

https://home.mycloud.com/action/share/7c58dea1-2075-4c2a-9f07-ac9d2d07e8c4 - opinia geotechniczna

https://home.mycloud.com/action/share/343acd47-7470-4ca9-a287-d8e24ffda208 - inwentaryzacja dendrologiczna

https://home.mycloud.com/action/share/64bd2d00-d21d-4c4e-a8c5-f6438764aa45 - sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji drogi