POCZTA    |   
    • Polski
 
Pociąg sieciowy

Pociąg sieciowy

ZRK DOM zamówiła nowoczesny pociąg sieciowy UCS-40.00 wraz z platformą do zwijania
i rozwijania trakcji. Spółka wykorzysta go w pracach utrzymaniowych i inwestycyjnych.
Sprzęt zapewni oczekiwany przez PKP PLK zakres i standard robót.

Bardzo dziękujemy całemu Zarządowi PKP PLK oraz Radzie Nadzorczej ZRK za wsparcie w dążeniu do celu.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
z o.o.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy
z o.o.

http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/28441/nowoczesny-pociag-sieciowy-zwiekszy-potencjal-zrk-dom.html
http://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/zrk-dom-zamawia-nowoczesny-pociag-sieciowy-77777.html