POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii 359 Leszno – Zbąszyń wraz z wykonaniem robót towarzyszących”

Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 29.04.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 29.04.2019r