POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego osprzętu

do koparek dwudrogowych ATLAS 1604 ZW:

zadanie nr 1: łyżka obrotowa z rotatorem,

zadanie nr 2: widły,

zadanie nr 3: mulczer,

zadanie nr 4: gilotyna do łamania szyn, zadanie nr 5: szczotka do wymiatania tłucznia”

Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2019r

Termin złożenia ofert: 11.06.2019r, godzina 10:00.

Postępowanie jest prowadzone wg. „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.