POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki”.

Data publikacji ogłoszenia: 12.08.2020 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 24.08.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”