POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa radiotelefonów przewoźnych wraz z montażem”

Data publikacji ogłoszenia: 23.04.2020 r.

Termin złożenia ofert:  08.05.2020 r., do godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”