POCZTA    |   
    • Polski
 

Dywizja Trakcyjna

Dywizja Trakcyjna

Zarząd Spółki informuje, że konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Spółki polegającą na specjalizacji i zwiększeniu kompletności oferty dla PKP PLK S.A.
W tym celu wystąpiliśmy do Zgromadzenia Wspólników i w dniu 12 maja 2016 r. otrzymaliśmy zgodę na rozwój Spółki w zakresie budowy od podstaw dywizji trakcyjnej poprzez zakup maszyn do budowy i utrzymania sieci trakcyjnej.
Naszym celem jest zbudowanie struktur i usprzętowienie by realizować samodzielnie prace związane z zabudową, przebudową i remontami urządzeń sieci trakcyjnej.

Od 1954 roku, firma jako Oddział Zmechanizowanych Robót Drogowych -D.O.M. w Poznaniu, dzisiaj jako Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., konsekwentnie kontynuuje tradycje wykonywania robót torowych obecna decyzja utworzenia Dywizji Sieci Trakcyjnej jest kamieniem milowym w rozwoju firmy.


Zapraszamy do współpracy inżynierów elektroenergetyków, specjalistów od sieci trakcyjnej oraz dostawców urządzeń i materiałów trakcyjnych.

Dywizja Trakcyjna

Dywizja Trakcyjna

Dywizja Trakcyjna

Dywizja Trakcyjna