POCZTA    |   
    • Polski
 

Informujemy, że dostaliśmy podziękowanie dla firmy w związku z nawiązaniem współpracy z Politechniką Poznańską i jej kołami naukowymi. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

Gala grantów Politechniki Poznańskiej

Gala grantów Politechniki Poznańskiej

Gala grantów Politechniki Poznańskiej

Gala grantów Politechniki Poznańskiej

Gala grantów Politechniki Poznańskiej

Gala grantów Politechniki Poznańskiej