POCZTA    |   
    • Polski
 


Rok 2016 pomimo spowolnienia rynku to kolejny dobry rok dla ZRK DOM Sp. z o.o., w którym nasza firma osiągnęła wyniki plasujące Spółkę na jednym z czołowych miejsc największych firm budowlano – kolejowych w Polsce oraz najlepszy wynik ze wszystkich spółek z grupy PKP PLK S.A. W 2016 r. Spółka zwiększyła sprzedaż o 7,2% i wypracowała zysk umożliwiający dalszy agresywny rozwój w segmentach robót: torowych, trakcji energetycznej, przejazdowo-rozjazdowych, geodezji, srk i infrastruktury okołotorowej.


W ubiegłym roku zakończyliśmy między innymi budowy tj.:

  1. „Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra”
  2. „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”
  3. „NBO w wybranych lokalizacjach toru 1 i 2 na szlaku Drzeńsko – Gr. IZ w km 228,900 – 285,000 na linii 273 Wrocław – Szczecin”
  4. „Remont toru nr 1 i 2 w km 70, 390 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny”
  5. „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii 545 Warszawa Praga – Warszawa Grochów przy użyciu pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi”Część budów, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zrealizowaliśmy wcześniej niż zakładał to termin kontraktowy. W trakcie roku na rynku budowlanym utrzymywały się korzystne ceny surowców i relatywnie niski poziom cen usług podwykonawców, wynikające ze słabej kondycji sektora. Czynniki te w połączeniu z poprawą efektywności operacyjnej i wprowadzeniem nowych zasad zarządzania Spółką skutkowały polepszeniem rentowności w robotach inwestycyjnych na każdym poziomie wyniku finansowego.