POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót inżynieryjnych dla realizacji zadania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 1 linii 281 Oleśnica – Chojnice, odc. Miłosław – Granica IZ”

Data publikacji: 08.10.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 15.10.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 15.10.2020r.