POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Naprawa nawierzchni w torze nr 1 w km 17,300-19,500; 20,100-20,350; 25,100-29,450 linii nr 359 Leszno – Zbąszyń”

Data publikacji: 28.02.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 05.03.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 05.03.2020r.