POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Naprawa obiektów inżynieryjnych” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z wymianą rozjazdów, remontem obiektów inżynieryjnych i przejść dla pieszych na linii kolejowej nr 432 Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn w torze nr 1 i 2 w różnych lokalizacjach”


Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 29.05.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 12.15 dnia 29.05.2019r