POCZTA    |   
  • Polski
  • English
  • Deutsch
 

Nasza Spółka to 3 jednostki stacjonarne:

 

 1. Sekcja Robót Inwestycyjno – Utrzymaniowych Poznań.
 2. Sekcja Robót Utrzymaniowych Ostrów Wlkp.
 3. Sekcja Maszyn Torowych Zbąszyń.

 

Firma zatrudnia 420 pracowników


Dla naszych Klientów wykonujemy usługi związane z naprawą infrastruktury kolejowej, między innymi:

 

 1. Budowa i przebudowa linii kolejowych,
 2. Budowa i przebudowa stacji,
 3. Roboty ziemne i podtorzowe,
 4. Remonty bieżące i główne torów,
 5. Podbijanie toru,
 6. Oczyszczanie podsypki,
 7. Chemiczne usuwanie roślinności,
 8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 9. Mineralizacja pasów p. poż.,
 10. Prowadzenie nadzorów inwestorskich,
 11. Montaż i cięcie konstrukcji stalowych,
 12. Naprawa, konserwacja i przygotowanie do rewizji urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu:
  • dźwigi,
  • windy,
  • żurawie samojezdne,
  • suwnice bramowe,
  • zbiorniki ciśnieniowe
 13. Naprawa wózków motorowych,
 14. Wynajem maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych,
 15. Świadczenie usług dźwigami i podnośnikami samochodowo – koszowymi,
 16. Prace budowlane: malarskie i rozbiórkowe.

 

W szczególności wykonujemy:

 

 1. Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:
  • mechaniczne podbijanie torów i rozjazdów z regulacją w planie i profilu
  • mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej
  • wymiana pojedynczych elementów nawierzchni kolejowej
  • poprawienie stanu przytwierdzenia elementów nawierzchni kolejowej
  • naprawy i bieżące utrzymanie przejazdów kolejowo – drogowych
  • odchwaszczanie ciągów linii kolejowych
  • zapewnienie ciągłości ruchu kolejowego
 2. Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:
  • budowa nowych torów i rozjazdów,
  • modernizacja istniejących odcinków linii kolejowych oraz bocznic kolejowych
  • wymiany nawierzchni kolejowej z modernizacją układów geometrycznych torów
  • modernizacja układów geometrycznych połączeń torów – wymiany rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów
  • budowa i modernizacja przejazdów kolejowo – drogowych
 3. Budowa i modernizacja podtorza kolejowego:
  • budowa podtorza nowo budowanych odcinków linii kolejowych i bocznic
  • modernizacja podtorza istniejących odcinków linii kolejowych i bocznic
 4. Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie:
  • budowy nowych i modernizacji istniejących ciągów odwodnieniowych
  • przebudowy i umocnienia skarp
 5. Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)
 6. Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego:
  • likwidacja miejscowych uszkodzeń podtorza
  • bieżące utrzymanie ciągów odwodnieniowych
 7. Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej w zakresie:
  • opracowywania dokumentacji wykonawczych i technologicznych
  • obsługi geodezyjnej robót torowych i podtorzowych
  • wynajmu maszyn i sprzętu do robót torowych
 8. Spedycja i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych:
  • materiały podsypkowe
  • wyroby betonowe
  • wyroby drewniane
  • wyroby stalowe