POCZTA    |   
    • Polski
 

Budowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej
to robimy najlepiej

poprzez

  1. świadczenie usług najwyższej jakości,
  2. wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych związanych z utrzymaniem i naprawą dróg szynowych,
  3. zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
  4. wykonywanie zadań z poszanowaniem środowiska.