POCZTA    |   
    • Polski
 

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

Uniwersalny Ciągnik Szynowy -40.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. dokonano odbioru pierwszego w Grupie PKP PLK pociągu sieciowego UCS-40.01.
Powyższy pociąg stanowi podstawę wyposażenia nowo utworzonej „dywizji” trakcyjnej w strukturach Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o..