POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno”

Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 05.08.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 05.08.2019r


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno”

Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 31.07.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 31.07.2019r

 

 

SIWZ Inwestora

Projekt budowlany


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Montaż klimatyzacji na jednostkach i wagonach mieszkalnych ZRK-DOM”

Data publikacji ogłoszenia: 05.07.2019r

Termin złożenia ofert: 15.07.2019r, godzina 15:00.

Postępowanie jest prowadzone wg. „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót w zakresie przebudowy przepustów zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 51,794; 63,170; 68,565; 69,189; 69,958 wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie”

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 01.07.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 01.07.2019r


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym o numerze NZL28/06/19 na „Zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16″


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego osprzętu

do koparek dwudrogowych ATLAS 1604 ZW:

zadanie nr 1: łyżka obrotowa z rotatorem,

zadanie nr 2: widły,

zadanie nr 3: mulczer,

zadanie nr 4: gilotyna do łamania szyn, zadanie nr 5: szczotka do wymiatania tłucznia”

Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2019r

Termin złożenia ofert: 11.06.2019r, godzina 10:00.

Postępowanie jest prowadzone wg. „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Naprawa obiektów inżynieryjnych” w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z wymianą rozjazdów, remontem obiektów inżynieryjnych i przejść dla pieszych na linii kolejowej nr 432 Szczecin Wstowo – Szczecin Turzyn w torze nr 1 i 2 w różnych lokalizacjach”


Data publikacji ogłoszenia: 22.05.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 29.05.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 12.15 dnia 29.05.2019rZarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” , który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. pojazdu.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup gazów technicznych  w terminie od 01.06.2019 do 31.12.2020.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16”.

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. par.25 ust.1, pkt 5)  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania zakupowego o numerze NZLD/22/05/19 na zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK 15 i 16.  


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii 359 Leszno – Zbąszyń wraz z wykonaniem robót towarzyszących”

Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 29.04.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 29.04.2019rWykonanie robót branży SRK oraz telekomunikacji w ramach zadania: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków — Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska — Zgierz — Kutno”

Termin składania ofert: 17.04.2019Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4,
60-715 Poznań, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 10,318, 10,967, 11,427, 12,326, 13,415, 20,943, 22,341, 23,088, 26,650, 26,852, 32,304, 35,367”Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Wykonanie robót w zakresieremontu wiaduktu kolejowego położonego na linii nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 341,608 oraz na linii 275 Wrocław – Gubinek w km 140,662 w m. Żagań”


Data publikacji ogłoszenia: 28.03.2019r


Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 02.04.2019r


Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 02.04.2019rZarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych o nadwoziu furgon combi – 9 osobowych
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. pojazdu.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w okresie 01.04.2019 -31.03.2020.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60 -715 Poznań ul Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup artykułów biurowych  o numerze NZLC/11/02/19 .

Termin składania dokumentów do 12.03.2019 godz. 10 : 00  


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Opracowanie, zakup i dostawa materiałów sieciowych na LK E59

http://uploadfile.pl/pokaz/1653291—hfhu.html


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym NZLD/9/02/19 na zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym NZLBD/5/01/19 na zakup i dostawę szyn na LK14 Łódź Kaliska – Tuplice w terminie kwiecień/ maj 2019.Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Instalacja sieci wyciągu spalin na terenie hali napraw Sekcji Maszyn Torowych”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na wykonanie w/w sieci.Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego o nadwoziu SUV”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. pojazdu.

 

SIWZ+OPZ
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Formularz techniczny
Załącznik nr 4

Odpowiedzi na pytania


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
„na przewóz wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych w ilości 300.000 t wraz z prawem opcji”.


SIWZ
Formularz cenowy przewozy
Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”


SIWZ
Załącznik nr 1
Zał 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwudrogowego do regulacji sieci trakcyjnej”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. pojazdu.


Zawiadomienie o wyborze oferty


SIWZ
OPZ
Załączniki nr 2,3,4 i 5


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych:

  1. Zadanie nr 1 – pojazdy o nadwoziu kombi VAN 5 osobowy,
  2. Zadanie nr 2 – pojazdy o nadwoziu kombi VAN 7 osobowy.”Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawy objęte przedmiotowym postępowaniem.


UWAGA.Zmiana terminu


Modyfikacja SIWZ+OPZ nr 2
Załącznik nr 3 Formularz techniczny_mod


SIWZ
OPZ+załączniki
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Formularz techniczny
Załącznik nr 4


Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „„Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”.


SIWZ
Oswiadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 1 Formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019

SIWZ
Formularz cenowy_rozjazdy i części
Oswiadczenie o spełnianiu warunkówZakład Robót Komunikacyjnych ZRK-DOM w Poznaniu Sp z o.o zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie od 02.11.2018 do 31.12.2019r.

SIWZ

zał 2: oświadczenie o spełnianiu warunków
zał 1: formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”  oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Akcesoria nawierzchniowe

Załącznik nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

zał 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków

 


Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp z o.o ( Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup części zamiennych do samochodóww latach 2019 – 2020 roku. Postępowanie przeprowadzone zostaje w oparciu o zapytanie o cenę z negocjacją zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na roboty budowlane, usługi i dostawy.


Zapytanie ofertowe
Zestawienie aut


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego dotyczącego: „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ


Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 27.08.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 9.00 dnia 28.08.2018r


Informacja o wyborze


Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo – ETAP II w km 82,950 – 88,860 odcinek Żółwino – Recz Pomorski, w km 91,800 – 92,730 odcinek Recz Pomorski – Sokoliniec, w km 107,826 – 109,638 odcinek Tarnowo Pomorskie – Sulino, w km 111,025 – 113,875 odcinek Sulino – Barzkowice”


Ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
Załącznik nr 1 (XLS)
Załącznik nr 1 (PDF)
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania


Termin składania ofert: 10.08.2018. godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 godzina 13:00


Wyniki Postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Rozbudowa pomieszczeń biurowych w Centrali Spółki w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4”.

Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i Dokumentacji projektowej zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem.

 

SIWZ

Dokumentacja projektowa


Informacja o wyniku postępowania


Roboty branży torowej wraz z wycinką drzew w ramach zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin ogłoszenia: 05.07.2018r.
Termin złożenia ofert: 12.07.2018r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi
Zał. 9 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do spawania szyn termitem


Informacje o wynikach postępowania


Roboty branży energetyki trakcyjnej
w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin składania ofert: 10.07.2018r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi


Informacja o wynikach postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Tłucznia ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. tłucznia.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup tłucznia kolejowego w ilości 35 tyś. t wraz z dostawą i rozładunkiem do stacji PKP Czeremcha”


Praktyka w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.   to dobry wstęp do Twojej kariery zawodowej.

 

Nasza Spółka działa na terenie całej Polski, zatrudnia najlepszych fachowców, którzy posiadają długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.

 

Informacje o praktykach