POCZTA    |   
  • Polski
 

Tymczasowe oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”Powiadomienie„Oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”


Zawiadomienie


Nazwa zamówienia:

„Oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””

 

Opis Zamówienia:

1. Oznakowanie przejazdów kolejowych zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie od km 128,680 do 195,170
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

a). Oznakowanie przejazdów kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie na postawie udostępnionych projektów oznakowania przejazdów. Szczegółowe informacje co do ilości przejazdów do oznakowania znajdują się w tabelce zamieszczonej w SIWZ a w tym (kilometr, stacja/szlak, tor stacyjny/szlakowy, kategoria przejazdu,ilość torów, nawierzchnia)
b). Powiadomienie odpowiednich służb o zamknięciu danego przejazdu kolejowego
2. Wykonawca zostanie poinformowany o lokalizacji przejazdu kolejowego przeznaczonego do oznakowania najpóźniej 7 dni przed terminem oznakowania przejazdu.
3. Projekty oznakowania przejazdów kolejowych dołączono do SIWZ

 

Data publikacji 19 czerwca 2017.

 

Termin składania ofert – 3 lipca 2017 do godz. 15.00

 

Termin otwarcia ofert – 4 lipca 2017 godz. 9.00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 RCO

Zał 3. Wzór umowy.pdf

Zał 4a. Przejazd Ziemomyśl A (I) – km 142,687

Zał 4b. Przejazd Gostyczyn – km 136,639

Zał 4c. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie– km 163,057

Zał 4d. Przejazd Witkowo Pierwsze-Agrofirma– km 166,297

Zał 4e. Przejazd Witkowo Drugie– km 168,202

Zał 4f. Przejazd Grzędzice– km 178,013

Zał 4g. Przejazd Miedwiecko– km 181,288

Zał 4h. Przejazd Reptowo – km 184,272


Dotyczy:
Obsługa pomocnicza przy pociągu PUN przy wymianie nawierzchnii w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”


PowiadomienieOpublikowano: 8 czerwca 2017 godz. 12:00


Nazwa zamówienia:
„Obsługa pomocnicza przy pociągu PUN przy wymianie nawierzchnii w torze
nr 1 i 2 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””
Opis Zamówienia:
1. Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN:
– na linii 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w torze nr 1 i 2 w km od 128,680 do 195,170 łacznie 100 km
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

  • a) Rozkręcanie z elementów przytwierdzenia szyn typu „K” około 36 kmt i
   odpięcie z elementów przytwierdzenia sprężystego szyn typu „”SB”” około 64 kmt
   z pozostawieniem co 20 przytwierdzonego podkładu zapewniające dzienny front robót dla pociągu PUN. – ok. 1,200 kmt. Rozładunek odkręconych elementów przytwierdzenia z toru, transport do jednego z miejsc składowania materiałów – stacje przyległe do szlaku: Słonice, Choszczno, Dolice, Kolin, Reptowo, Stargard po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
  • b) Przygotowanie miejsca zabudowy i wybudowy pociągu PUN. Osobne zabudowy dla toru nr 1 i 2 oraz około 40 kompletów (zabudowa, wybudowa) – Praca pociągu PUN tylko na torach szlakowych z wyłączeniem stacji oraz z przejazdów kolejowych z nawierzchnią typu Mirosław Ujski.
  • c)Praca na składzie – zdejmowanie i zakładanie kantówek
  • d)Zakładanie przekładek podszynowych – praca pod pociągiem PUN
  • e) Zapięcie nowo wybudowanych torów UIC60 przytwierdzeniem SB4
  • f) Transport zdemontowanych zlączek do miejsca składowania materiałów wskazanym w SIWZ po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

Oraz inne roboty nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy pociągu PUN
Data publikacji 16 maja 2017.

Termin otwarcia ofert – 2 czerwca 2017 godz. 9:00.
Ogłoszenie 16052017

Załącznik nr 3 Wzór umowy o Podwykonastwo

SIWZ
Załącznik nr 1 RCO


Praktyka w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.   to dobry wstęp do Twojej kariery zawodowej.

 

Nasza Spółka działa na terenie całej Polski, zatrudnia najlepszych fachowców, którzy posiadają długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.

 

Informacje o praktykach