POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowe wykonanie obiektów mostowych nad drogą S14 – wiadukt kolejowy (1 szt.), przejścia dla zwierząt (2 szt.), w ramach projektu pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów (bez węzła) – DK 91 w m. Słowik””.

Data publikacji: 21.01.2021 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 27.01.2021 r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 27.01.2021 r.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych – elementy metalowe w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021”o numerze NZLEA/89/12/20

Termin składania dokumentów 28.12.2020. godz. 11:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „ Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych z tworzyw sztucznych” o numerze NZLEA/90/12/20

Termin składania dokumentów 28.12.2020. godz. 12:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021” o numerze NZLEA/87/12/20

Termin składania dokumentów 28.12.2020. godz. 10:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych o nadwoziu SUV”

Data publikacji: 16.12.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Zakup wagonów samowyładowczych typu 411V(b) Hopper-Dozator”

Data publikacji: 16.12.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 08.01.2021r.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na przewozy samochodem typu TIR w latach 2021-2022” o numerze NZLE/85/11/20

Termin składania dokumentów 17.12.2020. godz. 11:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na przewóz podkładów i podrozjazdnic w latach 2021-2022” o numerze NZLE/84/11/20

Termin składania dokumentów 17.12.2020. godz. 10:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na zakup podkładów strunobetonowych i podrozjazdnic betonowych w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021.” o numerze NZLE/82/11/20

Termin składania dokumentów 15.12.2020. godz. 12:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „„Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021” o numerze NZLE/83/11/20

Termin składania dokumentów 15.12.2020. godz. 11:00


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Na zakup kruszyw w 2021 roku w terminie od dnia 04.01.2021 do dnia 31.12.2021.” o numerze NZLE/81/11/20

Termin składania dokumentów 15.12.2020. godz. 10:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego o nadwoziu SUV z napędem 4×4”

Data publikacji: 17.11.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 26.11.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Przebudowa wiaduktu linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny- Szczecin Główny w km 355,699” o numerze NZLB/79/11/20.

Termin składania dokumentów 16.11.2020. godz. 10:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu samochodowego o nadwoziu SUV z napędem 4×4”

Data publikacji: 02.11.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 13.11.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 1 linii 281 Oleśnica – Chojnice, odc. Miłosław – Granica IZ”

Data publikacji: 14.10.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 20.10.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 20.10.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w km 355,699″”

Data publikacji: 09.10.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 12:00 dnia 16.10.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 13:00 dnia 16.10.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót inżynieryjnych dla realizacji zadania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni toru nr 1 linii 281 Oleśnica – Chojnice, odc. Miłosław – Granica IZ”

Data publikacji: 08.10.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 15.10.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 15.10.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 zaprasza do składania ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych typu CBP”

w terminie od dnia : 04.01.2021 do dnia 31.12.2021.

Termin składania ofert: 19.10.2020 godz. 10 00.

Termin otwarcia ofert : 19.10.2020. godz. 10:20.

W załączeniu przesyłam wymagane dokumenty.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów trakcyjnych. Zapraszamy do złożenia oferty.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Ochrona zaplecza technicznego Budowy Warszawa zlokalizowanego w stacji Warszawa Wileńska Marki”.

Data publikacji ogłoszenia: 01.09.2020 r.

Termin złożenia chęci udziału w wizji lokalnej: do 03.09.2020 r.

Termin wizji lokalnej: do 11.09.2020 r.

Termin przesłania koncepcji monitoringu: do  godz. 9:00 dnia 16.09.2020 r.

Ogłoszenie wybranej koncepcji monitoringu: 18.09.2020 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 30.09.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy materiałów w ramach realizacji obiektu w km 229,746 w ciągu LK430 dla PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu  zlokalizowanego w km 229,746 w ciągu linii kolejowej nr 430 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” w okresie od 31.08.2020 do 30.11.2021.

Termin składania dokumentów 07.09.2020 godzina 10:00


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dwudrogowego do regulacji sieci trakcyjnej”.

Data publikacji ogłoszenia: 25.08.2020 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 7.09.2020 r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 01.09.2020 do 31..12.2021” Zapraszamy do złożenia oferty. W załączeniu przesyłam dokumentację postępowania.

Termin składania dokumentów 27.08.2020  godz. 10:00


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót inżynieryjnych dla realizacji zadania pn. „Przebudowa układu torowego stacji Radom Wschodni poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych wraz z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”

Data publikacji: 19.08.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 28.08.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 28.08.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki”.

Data publikacji ogłoszenia: 12.08.2020 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 24.08.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .


Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 01.09.2020 do 31.12.2021r. Dostawy będą się odbywać na terenie całego kraju. Szczegółowy wykaz materiałów a zarazem formularz cenowy stanowi załącznik nr 1.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót inżynieryjnych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dla przebudowy wiaduktu kolejowego na linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska w km 2,545”

Data publikacji: 07.08.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 19.08.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 19.08.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo w km 4,700 – 10,100 odcinek Piła Północ – Wałcz Raduń”

Data publikacji: 05.08.2020r.

Termin złożenia ofert: do godziny 12:00 dnia 11.08.2020

Termin otwarcia ofert: godz. 13:00 dnia 11.08.2020r.Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 73/208/0047/20/Z/M z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielone j Górze „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu zlokalizowanego w km 218,455 w ciągu linii kolejowej nr 430 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania” w okresie od 20.07.2020 do 30.11.2021.

Termin składania dokumentów 21.07.2020 godzina 10:00


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 73/208/0047/20/Z/M z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielone j Górze „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu zlokalizowanego w km 235,154 w ciągu linii kolejowej nr 430 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” w okresie od 20.07.2020 do 30.11.2021.

Termin składania dokumentów 20.07.2020 godzina 10:00


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup materiałów instalacyjnych, mostowych na przebudowę wiaduktu w km 2,545 nr 820 Chlastawa – Dąbrowa Zbąska” w okresie od 20.07.2020 do 30.09.2021.

Termin składania dokumentów 17.07.2020 godzina 10:00Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót wymiany rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi nr 113 na stacji Koluszki, nr  352, 353, 365, 366, 367, 368, 373, 374 na stacji Łódź Olechów, nr 1 na stacji Słotwiny, nr  212, 213, 214, 215, 216, 217, st 213-215/214-216 na stacji Zduńska Wola Karsznice w ramach zadania pn.: „„Remont 19 sztuk rozjazdów kolejowych i jednego skrzyżowania torów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi” 


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie robót ogólnych,  budowlano – drogowych, torowych oraz odwodnieniowych na stacji Poznań Franowo zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn.: „Budowa nowego punktu ładunkowego na stacji Poznań Franowo”

https://home.mycloud.com/action/share/56cbf989-4dbc-40d4-8ae4-ba548efc6a8c - branża drogowa

https://home.mycloud.com/action/share/0d9caf15-a021-4381-b712-06a29320b05c - stała organizacja ruchu

https://home.mycloud.com/action/share/7c58dea1-2075-4c2a-9f07-ac9d2d07e8c4 - opinia geotechniczna

https://home.mycloud.com/action/share/343acd47-7470-4ca9-a287-d8e24ffda208 - inwentaryzacja dendrologiczna

https://home.mycloud.com/action/share/64bd2d00-d21d-4c4e-a8c5-f6438764aa45 - sprawozdanie z rozpoznania konstrukcji drogi

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych koparek dwudrogowych”

Data publikacji ogłoszenia: 09.04.2020 r.

Termin złożenia ofert:  20.04.2020 r., do godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Naprawa nawierzchni w torze nr 1 w km 17,300-19,500; 20,100-20,350; 25,100-29,450 linii nr 359 Leszno – Zbąszyń”

Data publikacji: 28.02.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 05.03.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 05.03.2020r.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup wraz z dostawą  artykułów biurowych o numerze NZLC/43/02/20

Termin składania dokumentów do 12.03.2020 godz. 10:00 w załączeniu przesyłam wymagane dokumenty .


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w okresie 01.04.2020-31.12.2021”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą części samochodowych w terminie od 01.02.2020 do 28.02.2021.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Ochrona maszyn i placu składowego przy stacji Zgierz”.

Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2020 r.

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 11.02.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych”.

Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2020r

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 07.02.2020r

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Kompleksowe wykonanie robót branży sieć trakcyjna na stacji kolejowej Zgierz i stacji Łódź Żabieniec, oraz budowa sieci trakcyjnej typu C120-2C nad dodatkowym torem nr 8 na stacji Zgierz o długości toru około 863m, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno””,

Data publikacji: 12.12.2019r.

Termin złożenia ofert: do godz. 12:00 dnia 18.12.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 13:00 dnia 18.12.2019rZakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszyw w 2020 roku.


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę oleju napędowego w Ilości 2.000.000 l w okresie 02.01.2020 – 31.12.2021


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na:


a) zakup wraz z dostawa płyt przejazdowych CBP

Termin składania dokumentów do 18.11.2019. godz. 10:00


b) zakup płyt przejazdowych typu MIROSŁAW

Termin składania dokumentów do 19.11.2019. godz. 10:00.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- z tworzyw sztucznych w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020”


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020″


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych- elementy metalowe w terminie od 02.01.2020 do 31.12.2020


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup artykułów BHP w okresie 02.01.2020-31.12.2021


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia – pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów samochodowych o nadwoziu SUV

Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10:00 dnia 07.11.2019r

Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno”

Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 05.08.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 05.08.2019r


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno”

Data publikacji ogłoszenia: 17.07.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 31.07.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 31.07.2019r

SIWZ Inwestora

Projekt budowlany


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót w zakresie przebudowy przepustów zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 51,794; 63,170; 68,565; 69,189; 69,958 wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie”

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 01.07.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 01.07.2019r


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym o numerze NZL28/06/19 na „Zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16″


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego osprzętu

do koparek dwudrogowych ATLAS 1604 ZW:

zadanie nr 1: łyżka obrotowa z rotatorem,

zadanie nr 2: widły,

zadanie nr 3: mulczer,

zadanie nr 4: gilotyna do łamania szyn, zadanie nr 5: szczotka do wymiatania tłucznia”

Data publikacji ogłoszenia: 27.05.2019r

Termin złożenia ofert: 11.06.2019r, godzina 10:00.

Postępowanie jest prowadzone wg. „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup gazów technicznych  w terminie od 01.06.2019 do 31.12.2020.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16”.

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. par.25 ust.1, pkt 5)  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania zakupowego o numerze NZLD/22/05/19 na zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK 15 i 16.  


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii 359 Leszno – Zbąszyń wraz z wykonaniem robót towarzyszących”

Data publikacji ogłoszenia: 25.04.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 29.04.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 29.04.2019rWykonanie robót branży SRK oraz telekomunikacji w ramach zadania: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków — Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska — Zgierz — Kutno”

Termin składania ofert: 17.04.2019Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4,
60-715 Poznań, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 10,318, 10,967, 11,427, 12,326, 13,415, 20,943, 22,341, 23,088, 26,650, 26,852, 32,304, 35,367”Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Wykonanie robót w zakresieremontu wiaduktu kolejowego położonego na linii nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 341,608 oraz na linii 275 Wrocław – Gubinek w km 140,662 w m. Żagań”


Data publikacji ogłoszenia: 28.03.2019r


Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 02.04.2019r


Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 02.04.2019rZakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w okresie 01.04.2019 -31.03.2020.


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60 -715 Poznań ul Kolejowa 4 Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup artykułów biurowych  o numerze NZLC/11/02/19 .

Termin składania dokumentów do 12.03.2019 godz. 10 : 00  


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Opracowanie, zakup i dostawa materiałów sieciowych na LK E59

http://uploadfile.pl/pokaz/1653291—hfhu.html


Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym NZLD/9/02/19 na zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM Sp. z o.o. w Poznaniu zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym NZLBD/5/01/19 na zakup i dostawę szyn na LK14 Łódź Kaliska – Tuplice w terminie kwiecień/ maj 2019.Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
„na przewóz wraz z rozładunkiem kruszyw łamanych w ilości 300.000 t wraz z prawem opcji”.


SIWZ
Formularz cenowy przewozy
Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Na zakup wraz z dostawą podkładów drewnianych i podrozjazdnic drewnianych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”


SIWZ
Załącznik nr 1
Zał 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „„Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019”.


SIWZ
Oswiadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 1 Formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą rozjazdów i części rozjazdowych w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019

SIWZ
Formularz cenowy_rozjazdy i części
Oswiadczenie o spełnianiu warunkówZakład Robót Komunikacyjnych ZRK-DOM w Poznaniu Sp z o.o zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie od 02.11.2018 do 31.12.2019r.

SIWZ

zał 2: oświadczenie o spełnianiu warunków
zał 1: formularz cenowy


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”  oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Akcesoria nawierzchniowe

Załącznik nr 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków


Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

zał 2 oswiadczenie o spełnianiu warunków

 


Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp z o.o ( Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup części zamiennych do samochodóww latach 2019 – 2020 roku. Postępowanie przeprowadzone zostaje w oparciu o zapytanie o cenę z negocjacją zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. na roboty budowlane, usługi i dostawy.


Zapytanie ofertowe
Zestawienie aut


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego dotyczącego: „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ


Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 27.08.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 9.00 dnia 28.08.2018r


Informacja o wyborze


Roboty branży torowej wraz z wycinką drzew w ramach zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin ogłoszenia: 05.07.2018r.
Termin złożenia ofert: 12.07.2018r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi
Zał. 9 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do spawania szyn termitem


Informacje o wynikach postępowania


Roboty branży energetyki trakcyjnej
w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na przebudowę układu torowego na stacji Szczecin Gumieńce w rejonie okręgu nastawczego Gm1 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 408 i 409 Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow)”


Termin składania ofert: 10.07.2018r godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018r. godz. 13:00


Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 PFU LK408 i 409
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 7 Formularz oferty
Zał. 8 Wykaz narzędzi


Informacja o wynikach postępowania


Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Tłucznia ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. tłucznia.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup tłucznia kolejowego w ilości 35 tyś. t wraz z dostawą i rozładunkiem do stacji PKP Czeremcha”


Praktyka w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.   to dobry wstęp do Twojej kariery zawodowej.

 

Nasza Spółka działa na terenie całej Polski, zatrudnia najlepszych fachowców, którzy posiadają długoletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania najtrudniejszych technologicznie robót torowych.

 

Informacje o praktykach