POCZTA    |   
    • Polski
 

Nazwa zamówienia:

„Oznakowanie przejazdów kolejowych w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””

 

Opis Zamówienia:

1. Oznakowanie przejazdów kolejowych zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie od km 128,680 do 195,170
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

a). Oznakowanie przejazdów kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie na postawie udostępnionych projektów oznakowania przejazdów. Szczegółowe informacje co do ilości przejazdów do oznakowania znajdują się w tabelce zamieszczonej w SIWZ a w tym (kilometr, stacja/szlak, tor stacyjny/szlakowy, kategoria przejazdu,ilość torów, nawierzchnia)
b). Powiadomienie odpowiednich służb o zamknięciu danego przejazdu kolejowego
2. Wykonawca zostanie poinformowany o lokalizacji przejazdu kolejowego przeznaczonego do oznakowania najpóźniej 7 dni przed terminem oznakowania przejazdu.
3. Projekty oznakowania przejazdów kolejowych dołączono do SIWZ

 

Data publikacji 19 czerwca 2017.

 

Termin składania ofert – 3 lipca 2017 do godz. 15.00

 

Termin otwarcia ofert – 4 lipca 2017 godz. 9.00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 RCO

Zał 3. Wzór umowy.pdf

Zał 4a. Przejazd Ziemomyśl A (I) – km 142,687

Zał 4b. Przejazd Gostyczyn – km 136,639

Zał 4c. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie– km 163,057

Zał 4d. Przejazd Witkowo Pierwsze-Agrofirma– km 166,297

Zał 4e. Przejazd Witkowo Drugie– km 168,202

Zał 4f. Przejazd Grzędzice– km 178,013

Zał 4g. Przejazd Miedwiecko– km 181,288

Zał 4h. Przejazd Reptowo – km 184,272