POCZTA    |   
    • Polski
 

Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo – ETAP II w km 82,950 – 88,860 odcinek Żółwino – Recz Pomorski, w km 91,800 – 92,730 odcinek Recz Pomorski – Sokoliniec, w km 107,826 – 109,638 odcinek Tarnowo Pomorskie – Sulino, w km 111,025 – 113,875 odcinek Sulino – Barzkowice”


Ogłoszenie o postępowaniu
SIWZ
Załącznik nr 1 (XLS)
Załącznik nr 1 (PDF)
Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Wzór umowy
Zał. 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania


Termin składania ofert: 10.08.2018. godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 godzina 13:00


Wyniki Postępowania