POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego dotyczącego: „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Zakładzie Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ


Data publikacji ogłoszenia: 14.08.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 12.00 dnia 27.08.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 9.00 dnia 28.08.2018r


Informacja o wyborze