POCZTA    |   
  • Polski
 

Nazwa zamówienia:
„Obsługa pomocnicza przy pociągu PUN przy wymianie nawierzchnii w torze
nr 1 i 2 linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w ramach zadania pn: WYKONANIE ROBÓT WYPRZEDZAJĄCYCH NA ODCINKU SŁONICE – SZCZECIN DĄBIE OD KM 128,680 DO KM 195,170 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 NA ODCINKU POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE””
Opis Zamówienia:
1. Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN:
– na linii 351 na odcinku Słonice – Szczecin Dąbie w torze nr 1 i 2 w km od 128,680 do 195,170 łacznie 100 km
W skład wchodzą niżej wymienione roboty:

  • a) Rozkręcanie z elementów przytwierdzenia szyn typu „K” około 36 kmt i
   odpięcie z elementów przytwierdzenia sprężystego szyn typu „”SB”” około 64 kmt
   z pozostawieniem co 20 przytwierdzonego podkładu zapewniające dzienny front robót dla pociągu PUN. – ok. 1,200 kmt. Rozładunek odkręconych elementów przytwierdzenia z toru, transport do jednego z miejsc składowania materiałów – stacje przyległe do szlaku: Słonice, Choszczno, Dolice, Kolin, Reptowo, Stargard po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
  • b) Przygotowanie miejsca zabudowy i wybudowy pociągu PUN. Osobne zabudowy dla toru nr 1 i 2 oraz około 40 kompletów (zabudowa, wybudowa) – Praca pociągu PUN tylko na torach szlakowych z wyłączeniem stacji oraz z przejazdów kolejowych z nawierzchnią typu Mirosław Ujski.
  • c)Praca na składzie – zdejmowanie i zakładanie kantówek
  • d)Zakładanie przekładek podszynowych – praca pod pociągiem PUN
  • e) Zapięcie nowo wybudowanych torów UIC60 przytwierdzeniem SB4
  • f) Transport zdemontowanych zlączek do miejsca składowania materiałów wskazanym w SIWZ po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym.

Oraz inne roboty nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowej pracy pociągu PUN
Data publikacji 16 maja 2017.

Termin otwarcia ofert – 2 czerwca 2017 godz. 9:00.
Ogłoszenie 16052017

Załącznik nr 3 Wzór umowy o Podwykonastwo

SIWZ
Załącznik nr 1 RCO