POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 73/208/0047/20/Z/M z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielone j Górze „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu zlokalizowanego w km 235,154 w ciągu linii kolejowej nr 430 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” w okresie od 20.07.2020 do 30.11.2021.

Termin składania dokumentów 20.07.2020 godzina 10:00