POCZTA    |   
    • Polski
 

Spółka nasza, by rozsławić zawód kolejarza wśród młodych, bierze udział w licznych przedsięwzięciach. Między innymi z okazji „Dnia Ziemi” w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie zasponsorowaliśmy nagrody dla uczniów tej szkoły.