POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót inżynieryjnych dla realizacji zadania pn. „Przebudowa układu torowego stacji Radom Wschodni poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych wraz z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”

Data publikacji: 19.08.2020r.

Termin złożenia ofert: do godz. 09:00 dnia 28.08.2020r.

Termin otwarcia ofert: godz. 09:15 dnia 28.08.2020r.