POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup materiałów instalacyjnych, mostowych na przebudowę wiaduktu w km 2,545 nr 820 Chlastawa – Dąbrowa Zbąska” w okresie od 20.07.2020 do 30.09.2021.

Termin składania dokumentów 17.07.2020 godzina 10:00