POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego urządzenia do układania rozjazdów i torów”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i OPZ zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. urządzenia.

SIWZ + OPZ OWR
Modyfikacja SIWZ nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania