POCZTA    |   
    • Polski
 

Wspólna inicjatywa Zarządu i Zakładowych Związków Zawodowych ZRK DOM Sp z o o polegająca na wspieraniu programu rozwoju spółki kolejowej i unowocześnieniu parku maszynowego:

Związek Zawodowy Solidarność  popiera  działania Zarządu Spółki ZRK DOM Sp z o o zmierzające do unowocześnienia parku maszynowego a tym samym podniesienia rentowności i konkurencyjności naszej firmy. Związek Zawodowy Kolejarzy w osobie Przewodniczącego i Jego zastępcy popierają także ten program.

logo-kolor