POCZTA    |   
    • Polski
 

Kontynuacja programu poprawy BHP poprzez remont wagonów socjalno-bytowych w ZRK.
Remonty wagonów prowadzą zakłady naprawcze w Trzebini i Sosnowcu.

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów

Remont wagonów