POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.„Wykonanie robót w zakresieremontu wiaduktu kolejowego położonego na linii nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 341,608 oraz na linii 275 Wrocław – Gubinek w km 140,662 w m. Żagań”


Data publikacji ogłoszenia: 28.03.2019r


Termin złożenia ofert: do godz. 8.00 dnia 02.04.2019r


Termin otwarcia ofert: godz. 8.15 dnia 02.04.2019r