POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”

Data publikacji ogłoszenia: 30.10.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 12:00 dnia 07.11.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 14:00 dnia 07.11.2019r