POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.
Roboty branży torowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica tor nr I na odcinku st. Sierakówek i szlak Sierakówek – Gostynin w km 20,734 – 28,080, wraz z robotami towarzyszącymi.” Oraz zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica na odcinku st. Strzelce Kujawskie i szlak Strzelce Kujawskie – Sierakówek w km 13,512 – 19,880 z naprawą obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo drogowych i robotami towarzyszącymi.”

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 1 RCO
Zał. 2 RCO
Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 5 Wzór umowy
Zał. 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2018r
Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 23.04.2018r
Termin otwarcia ofert: godz. 12.00 dnia 23.04.2018r