POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego pn. „Rozbudowa pomieszczeń biurowych w Centrali Spółki w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4”.

Warunki postępowania zostały określone w SIWZ i Dokumentacji projektowej zamieszczonych na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
Postępowanie prowadzone jest według „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.”, który znajduje się na ww. stronie w zakładce ”O nas”.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem.

 

SIWZ

Dokumentacja projektowa


Informacja o wyniku postępowania