POCZTA    |   
    • Polski
 

Zarząd Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego
pn. „Zakup i dostawa do stacji kolejowej Czeremcha Tłucznia ”
Warunki postępowania zostały określone w SIWZ zamieszczonym na naszej stronie : www.zrk-dom.com.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
„Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” na ww. stronie w zakładce ”O nas”.
Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert pisemnych na dostawę ww. tłucznia.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania zakupowego „na zakup tłucznia kolejowego w ilości 35 tyś. t wraz z dostawą i rozładunkiem do stacji PKP Czeremcha”