POCZTA    |   
    • Polski
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sektorze kolejowym mijający rok był dla nas bardzo pozytywny ZRK-DOM poprzez wygranie przetargów publicznych otwartych uzyskało znaczący udział w inwestycjach PKP PLK, które rozstrzygnięto i wdrożono do realizacji w 2016 r.

 

Były to  zadania o wartości ponad 100 mln zł które zostały z sukcesem zrealizowane  :

  • „Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej torów nr 1 i 2 na odcinku Głogów – Bytom Odrzański wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra”

 

  • „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie prac na linii nr 395 w torze nr 1 na odcinku Koziegłowy – Kiekrz od km 7,211 do km 16,493 i w torze nr 2 na stacji Poznań Piątkowo od km 13,353 do km 14,635 w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”

 

  • „NBO w wybranych lokalizacjach toru 1 i 2 na szlaku Drzeńsko – Gr. IZ w km 228,900 – 285,000 na linii 273 Wrocław – Szczecin”

 

  • „Remont toru nr 1 i 2 w km 70, 390 – 80,300 wraz z robotami towarzyszącymi na linii nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny”

 

  • „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii 545 Warszawa Praga – Warszawa Grochów przy użyciu pociągu PUN wraz z robotami towarzyszącymi”

 

W powyższe przetargi publiczne ZRK DOM wygrała konkurując  między innymi z takimi firmami jak. PORR Polska S.A., Strabag, Mota-Engil Central Europe S.A., COLAS RAIL Polska Sp. z o.o., ZUE i Skanska co w 2016 r jest to bardzo dobrym wynikiem potwierdzającym skuteczność całego zespołu ZRK DOM

 

Spółka dostrzega ożywienie w segmencie dużych inwestycji kolejowych z nowej perspektywy unijnej pod koniec roku zostały rozstrzygane obiecane przetargi oraz zostały ogłaszane następne postępowania

 

Firma ZRK DOM Sp. z o.o. zamierza intensywnie uczestniczyć w nowych przetargach utrzymaniowych i inwestycyjnych. Chodzi o te przedsięwzięcia, w przypadku których jest w stanie przygotować konkurencyjną ofertę, a także odpowiedni potencjał wykonawczy w danej lokalizacji, a także o kwestie związane z rozwiązaniami technicznymi oraz innowacyjnością

 

Firma ZRK DOM każdego roku podwyższa wartość przedsiębiorstwa wzrost sprzedaży rok do roku, dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności porównywalne do firm kolejowych takich jak Trakcja, Torpol, Budimex wybudowanie dywizji trakcyjnej od podstaw oraz zakup 5 maszyn kolejowych  i wielu budowlanych  to główne osiągnięcia ZRK DOM Sp. z o o za 2016 r.

 

Odnotowany wzrost sprzedaży miał miejsce głównie dzięki intensyfikacji prac inwestycyjnych na największych projektach kolejowych wygranych w otwartych przetargach publicznych gdzie konkurentami ZRK DOM były największe spółki kolejowe.

 

Spółka zainwestowała w sprzęt kolejowy w wagony, koparki, maszyny wysokowydajne i chciałaby pozyskiwać w 2017 r z rynku kolejowego kontrakty powiększając przeroby o kolejne 20 %. Będziemy obserwować i wyciągać wnioski z rozstrzygnięć przetargów oraz kontrolując konkurencję.

 

Pomimo malejącego rynku w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku ZRK DOM Sp z o o utrzymał stan zatrudnienia. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w ZRK DOM Sp. z o.o. przyszli do Spółki między innymi z takich firm jak ZUE, Skanska, Feroco, co potwierdza atrakcyjność ZRK DOM Sp z o.o. jako pracodawcy kolejowego, który radzi sobie podczas wyhamowania rynku inwestycyjnego.

 

W 2017 r. Spółka planuje wzrost etatyzacji w szczególności w Działach Nawierzchni. Spółka stawia na rozwój nowych kompetencji i nowoczesnych technologii.