POCZTA    |   
    • Polski
 

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, występujących trudności i sposobach ich rozwiązywania przy prowadzeniu robót spawalniczych wykonywanych w torach i rozjazdach tworzących konstrukcje bezstykowe. Wiodącym tematem prezentacji i paneli dyskusyjnych jest techniczne bezpieczeństwo infrastruktury szynowej i niezawodność połączeń spawanych w kontekście układu torów bezstykowych szlakowych i stacyjnych.
Więcej na temat konferencji można przeczytać na stronie.


 VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

 VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

 VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

 VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna

VI Ogólnopolska Konferencja Techniczna