POCZTA    |   
  • Polski
 

Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej to najważniejsze wydarzenie w roku dla branży infrastrukturalnej. Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi tworzy miejsce do wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej.Podczas Kongresu odbędą się 4 fora tematyczne:

 1. FORUM BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO
 2. FORUM DRÓG SAMORZĄDOWYCH I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
 3. FORUM OŚWIETLENIA W INFRASTRUKTURZE
 4. FORUM INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Szczegółowe zagadnienia, które będą poruszane podczas Kongresu to między innymi:

 1. polityka inwestycyjna państwa i relacje zamawiających i generalnych wykonawców
 2. utrzymanie infrastruktury – outsourcing, utrzymaj standard, ppp
 3. inwestycje infrastrukturalne związane ze zmianami klimatu
 4. Narodowe Forum Kontraktowe
 5. nowe rozwiązania i technologie w służbie oświetlenia miast
 6. warunki prowadzenia biznesu w reżimie pzp

Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej

Kongres Infrastruktury Polskiej