POCZTA    |   
    • Polski
 

1W związku z budową dywizji trakcyjnej dokonano zakupu wagonów mieszkalnych

dla operatorów maszyn kolejowych energetycznych – pojazdy te zostaną dostarczone

w późniejszym terminie.