POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo w km 4,700 – 10,100 odcinek Piła Północ – Wałcz Raduń”

Data publikacji: 05.08.2020r.

Termin złożenia ofert: do godziny 12:00 dnia 11.08.2020

Termin otwarcia ofert: godz. 13:00 dnia 11.08.2020r.