POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4,
60-715 Poznań, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 33 Kutno – Brodnica w km 10,318, 10,967, 11,427, 12,326, 13,415, 20,943, 22,341, 23,088, 26,650, 26,852, 32,304, 35,367”