POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawy materiałów w ramach realizacji obiektu w km 229,746 w ciągu LK430 dla PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu  zlokalizowanego w km 229,746 w ciągu linii kolejowej nr 430 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” w okresie od 31.08.2020 do 30.11.2021.

Termin składania dokumentów 07.09.2020 godzina 10:00