POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót w zakresie przebudowy przepustów zlokalizowanych w ciągu linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin w km 51,794; 63,170; 68,565; 69,189; 69,958 wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie”

Data publikacji ogłoszenia: 25.06.2019r

Termin złożenia ofert: do godz. 10.00 dnia 01.07.2019r

Termin otwarcia ofert: godz. 10.15 dnia 01.07.2019r