POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych ZRK-DOM w Poznaniu Sp z o.o zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie od 02.11.2018 do 31.12.2019r.

SIWZ

zał 2: oświadczenie o spełnianiu warunków
zał 1: formularz cenowy