POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 „Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl .


Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 01.09.2020 do 31.12.2021r. Dostawy będą się odbywać na terenie całego kraju. Szczegółowy wykaz materiałów a zarazem formularz cenowy stanowi załącznik nr 1.