POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą części do maszyn budowlanych w terminie od 01.09.2020 do 31..12.2021” Zapraszamy do złożenia oferty. W załączeniu przesyłam dokumentację postępowania.

Termin składania dokumentów 27.08.2020  godz. 10:00