POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4 zaprasza do składania ofert  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Na zakup wraz z dostawą płyt przejazdowych typu CBP”

w terminie od dnia : 04.01.2021 do dnia 31.12.2021.

Termin składania ofert: 19.10.2020 godz. 10 00.

Termin otwarcia ofert : 19.10.2020. godz. 10:20.

W załączeniu przesyłam wymagane dokumenty.