POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 4 (dalej: „Zamawiający”) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK15 i 16”.

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. par.25 ust.1, pkt 5)  Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania zakupowego o numerze NZLD/22/05/19 na zakup wraz z dostawą rozjazdów na LK 15 i 16.