POCZTA    |   
    • Polski
 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Na zakup wraz z dostawą smarów, olejów i płynów eksploatacyjnych w okresie 01.04.2020-31.12.2021”